Servisná pobočka Žilina

Servisná pobočka Žilina

Kuhn Žilina
Bytčianska 498
010 03 Žilina-Považský Chlmec
Slovensko
Phone:+421 41 700 37 66
Fax:
+421 41 700 37 67
Kontaktná osoba:
Servis Žilina
Vladislav Kuniak
pondelok - štvrtok: 7:00-16:00
piatok: 7:00-13:30