Building Machines / Služby / Nahradne Diely / SBM - MFL Náhradné diely

SBM - MFL Náhradné diely

SBM - MFL Náhradné diely

Náhradné diely SBM / MFL

Originálne náhradné diely od SBM a MFL chránia svoje investície a zvyšujú ich produktivitu.

Originálne náhradné diely SBM a MFL využívajú najnovšie technológie a materiály, ktoré zase závisia od spoľahlivosti ich strojov.

Originálne náhradné diely od SBM a MFL sú vždy k dispozícii a z hľadiska kvality nákladovo najefektívnejšou možnosťou.

Centrála Senec

KUHN - SLOVAKIA s.r.o.

Diaľničná cesta 16A

903 01 Senec

Slovensko

Telefón: 02/6383 8509

Email: komatsu@kuhn.sk