Building Machines / Stavba 4.0

Stavba 4.0

Stavba 4.0

Pojmy telemetria, integrované IOS technológie (inteligentné ovládanie stroja), automatizácia, autonómne dopravné systémy (AHS), hybridné technológie, elektrický pohon stavebných strojov, toto sú aktuálne témy, ktoré sa osvedčili v našej spoločnosti počas dlhoročnej prevádzky.

 

 

Na počítači .....

...stavbyvedúci môže organizovať prácu rôznych pracovísk súčasne bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Prenos v reálnom čase prenáša údaje o pohybe strojov a materiálu pre plánovanie logistických operácií a informácie o priebehu stavby.

 

Stavba 4.0 u KOMATSU už bola odštartovaná, sme v centre diania!

 

Pre splnenie týchto požiadaviek pripravujeme  IOS - špecialistov a zamestnávame certifikovaných technikov.

KOMTRAX telemetria

fleet_management

KOMTRAX, telemetrický systém Komatsu môže byť použitý na prepojenie vášho Komatsu strojového parku. Tento systém umožňuje optimalizovať plánovanie prevádzky, poskytuje informácie o polohe, o hodnotách a tiež včasné diagnostikáciu chýb.

Digitalizácia podporuje rozhodovanie a automatizáciu plánovaných procesov, vďaka čomu efektivita a kvalita sa zvyšujú, kým náklady sa znižujú. 

 

Určenie polohy môže pomôcť zabrániť krádežiam a prostredníctvom diagnostiky stroja na diaľku sú minimalizované väčšie poškodenia a prestoje.

 

IOS Technológie

IMC

Technológia IOV (inteligentné ovládanie stroja) umožňuje prevádzku poloautomatických stavebných strojov, strojník preberá zodpovednosť za vysielanie signálov a monitorovanie systémov.

 

Existujúce údaje CAD pre plánovanie sú použité pre vytvorenie daného obrysu terénu. 3D kontrola priebežne porovnáva aktuálnu pozíciu s cieľovou pozíciou v uloženom modeli terénu. Obrys terénu je vytvorený iba jedným pracovným krokom.

 

Prvé KOMATSU rýpadlo s komplexným integrovaným systémom GPS s technológiou sensoru v reálnom čase bolo zavedené v roku 2014. Inteligentné pomocné systémy na zabezpečenie ochrany cieľového povrchu cez hydraulické ovládanie optimalizujú cykly zaťaženia, výsledkom čoho je až 40% vyššia produktivita a zároveň sa zvyšuje miera presnosti v porovnaní s konvenčnými displejovými systémami.

Výber vozového parku (OFR)

Komtrax

Pri nákupe veľkých ťažobných strojov sa zákazníci často musia rozhodnúť bez toho, aby stroje otestovali ešte pred kúpou (v predstihu). V takýchto prípadoch prichádza pomoc od Komatsu (OFR) optimálne odporučenie strojov.

 

Naši OFR špecialisti Vám prostredníctvom podrobnej analýzy odporučia vhodné riešenia  podložené rozsiahlou dokumentáciou. To umožňuje zákazníkom spoločnosti KUHN presne vybrať podmienky a vhodný stroj pre každú prácu a miesto. Tým sa minimalizuje riziko nesprávneho výberu stroja.

 

Pomocná ruka

 

Vyškolený pracovník spoločnosti Kuhn navštívi potenciálnych zákazníkov pred zakúpením stroja na mieste a zhromaždí všetky relevantné informácie týkajúce sa požiadaviek na zariadenie.  .. napríklad veľkosť prevádzkovej oblasti, vzdialenosti a stúpania pojazdov, kvalita a štruktúra povrchovu vozovky a tiež tvrdosť materiálu. Okrem už uvedeného nás ďalej zaujíma plánovaný objem výroby a súčasný stav existujúceho strojového parku.

 

Analýza je vykonaná

 

Získané údaje sú následne zahrnuté do OFR simulačného programu. Program potom určí optimálne riešenia a pri zmene niektorých parametrov ponúkne možnosť simulácie alternatív  "čo-ak". Odporúčania OFR založené na kombinácii poznatkov zvukového inžinierstva a presných fyzikálnych dát Vám umožnia správne sa rozhodnúť o kúpe.

Špecialisti Kuhn na základe  mnohoročných skúseností s týmto programom vedia poskytnúť spoľahlivé odporúčania.

 

Skúsenosti vytvárajú dôveru

 

Kupujúci stavebných strojov by v každom prípade mali využívať výhody programu OFR. Pred otvorením nového lomu alebo obstaraním stroja by ste mali konzultovať odporúčania s kvalifikovanými odborníkmi Kuhn. Správne rozhodnutia môže byť rozhodujúce pre budúci úspech stavebné firmy. Skúseností z OFR programu umožnia maximálny zisk z Vašich investícií.

 

Plánovanie staveniska a technický dozor

Sitelink3D™ - Stavebné konanie

 

Služba Sitelink3D od stavby po kanceláriu poskytuje spojenie medzi stavbami a kanceláriou a kontrolu, aby sa vaše urýchlili Vaše projekty a udržali si svoj smer k cieľu. Cez vzdialený prístup sa môžete pripojiť ku každému stroju priamo z Vášho stola a poskytovať podporu, prenos súborov do jedného alebo do každého stroja, posielať správy a vytvárať komplexné hlásenia.

 

• Nepretržitá komunikácia so všetkými aktívnymi pracoviskami na staveniskách

• Viditeľnosť a monitorovanie

• Vzdialený prístup a podpora

DynaRoad - Riadi zemné práce

Ponúka rýchlejšie, realistickejšie a presnejšie dáta pre analýzy a projektovanie. DynaRoad je  nástroj umožňujúci efektívne riadenie presunu a ukladania zemných materiálov v reálnom čase a priestore. Vizualizujte svoje zložité projektové zadania pre jasnú víziu úspechu.

 

• Riadenie prepravy materiálu

• Časový harmonogram (Ganttov diagram)

• Plánovanie zdrojov

Sitelink3D ™ Enterprise –

Plánovanie, časový rozvrh a podávanie správ

 

Začnite s čo najviac dátami a vytvorte špeciálne prehľady priamo z Vášho pracovného stola. So službou Sitelink3D môžete optimálne spracovávať Vaše materiály v reálnom čase. Plánujte, načasujte, definujte úlohy stroja a získajte svoje individualizované reporty.

 

• Hlásenia o produktivite

• Plánovanie staveniska

• Sledovanie vývoja, informácie o výkonoch

E-Parts Store - Sklad náhradných dielov

eParts Store – šetrí čas a náklady

 

Tu je pár príkladov:

 • Objednávanie 24h / 365 dní v roku
 • Rýchle a cenovo výhodné originálne dodávky náhradných dielov KOMATSU
 • Okamžitá informácie o dostupnosti náhradných dielov a ich cenách
 • Prehľad Vašich objednávok
 • Okamžitá dostupnosť Vašich dokumentov.

Autonómny systém prepravy (AHS)

V automobilovom priemysle momentálne často počuť o  autonómnych jazdách, pričom u KOMATSU je táto technológia úspešne využívaná už takmer 10 rokov!

Od roku 2008 sa v baniach Austrálie a Ameriky super veľké dumpre pohybujú samostatne – bez vodiča. Bez vodiča sa vo veľkých baniach prepravuje viac ako jedna miliarda ton odpadu a surovín.

 

Nová generácia samostatne jazdiacich super veľkých dumprov

Uvedenie tohto modelu na trh bude v blízkej budúcnosti

 

Technické údaje:
Brutto váha: 416 ton
Užitočná hmotnosť: 230 ton
Brutto výkon motora: 2.014 kW (2.738 PS)
Max. rýchlosť: 64 km/h
Polomer otáčania: 15,9 m
Celková dlĺžka: 15 m
Celková šírka: 8,5 m
Pneumatiky: 59/80R63

Hybridná technológia

Prvý prototyp bol skonštruovaný v Japonsku v roku 2001 . Momentálne sa úspešne používa približne 4.000 strojov s hybridnou technológiou. Hybridné stroje v porovnaní s podobnými strojmi ušetria cca 30 % pohonných hmôt, produkujú menej CO2 a sú  menej hlučné.

Viac informácii o  HB 215LC-2HB 365LC-3 HB 215LC-2 und HB 365LC-3.

Elektromobilita

Komatsu 605-7 E-Dumper

Kuhn Switzerland AG vyrába najväčší batériou ovládaný dumper na svete.

 

S plánmi sa začalo v marci 2015 a od polovice roka 2017 je v prevádzke prvý "e-Dumper". Technické údaje sú viac než presvedčivé:

 

Stroj:      Komatsu 605-7, celková hmotnosť 110 t.

Pohon:   synchrónny elektromotor, stály výkon 590kW (800 PS), krútiaci moment do 9´500Nm

Batéria:  600kWh lítium-iónové, hmotnosť 5 ton

 

Vozidlo je nielen najväčším elektrickým vozidlom na svete, ale má aj najväčšiu batériu (600kWh) aká kedy bola inštalovaná vo vozidle. Pre porovnanie, v priebehu prevádzky a v závislosti od jeho použitia vozidlo poháňané dieselovým motorom spotrebuje 50 000 až 100 000 litrov nafty a vydáva 131 až 262 ton CO2 ročne. Budúce úspory sa zdajú byť aj svetovým rekordom: žiadne elektrické vozidlo nikdy nebolo schopné ušetriť toľko z hľadiska emisií CO2.

 

 

Rekordy tu ale nekončia: ďalším vrcholom je, že e-dumper môže fungovať aj ako vozidlo s plus energiou. Počas prevádzky je generovaná energia bez CO2 a ťažba materiálu a nakládka e-dumperu je vyššia ako vykládka. Výstup je teda dokončený na hmotnosti 45 ton (prázdna hmotnosť) a zostup - plne naložený - na 110 ton. Celkovo sa počas klesania generuje viac energie, ako je potrebné na výstup. Preto sa ako vedľajší produkt generuje energia bez CO2.

 

 

Pridaná hodnota pre našich zákazníkov

Akú pridanú hodnotu prinášajú digitálne technológie našim zákazníkom?

 

 

Optimalizované oblasti:

 • Správa viacerých miest a lokalít
 • Efektívnejšie plánovanie zdrojov
 • Optimalizácia nasadenia stroja
 • Optimalizácia logistiky na staveniskách
 • Optimalizácia plánovaného cyklu údržby
 • Aktuálne informácie o miere využitia
 • Zníženie prestojov
 • Ochrana pred zneužitím a krádežou
 • Náhrada bežných záznamov o pracovnom čase
 • Digitalizované postupy obstarávania
 • Automatizované zaúčtovanie a vyhotovenie odchádzajúcich faktúr
 • Dokumentácia a porovnanie údajov o stavebných procesoch 

 

Vedúci stavby môže organizovať priamo z počítača niekoľko stavenísk súčasne bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Prenos údajov v reálnom čase poskytuje pre plánovanie logistických operácií prehľad o pohyboch zeminy, ako aj informácie o vývoji staveniska.

Zákazník má úplnú kontrolu

Komatsu D61PXi-24

Komatsu PC210LCi-10

Výhody

visibility_and_tracking.jpg
real-time_cut_fill_mapping.jpg
database_querry.jpg