Building Machines / PODVOZKY

PODVOZKY

PODVOZKY

Jedinečné podvozky Komatsu

Podvozky pásových strojov predstavujú komplexný mechanizmus pozostávajúci z mnohých nezávislých komponentov, ktoré musia fungovať presne aj v tých najťažších podmienkach. Aj z toho dôvodu podvozky Komatsu majú veľmi dlhú životnosť a sú vyrobené pre vysoké zaťaženie. Avšak, aj tie podliehajú opotrebeniu.

KUC – Program kontroly opotrebenia podvozkov Komatsu

Aby sa predišlo problémom spojených s podvozkami, spoločnosť Kuhn zaviedla preventívny program s názvom KUC – Program kontroly opotrebenia podvozkov Komatsu, ktorý slúži na monitorovanie miery opotrebenia podvozku. Servisní technici spoločnosti Kuhn jednoduchým meraním a pomocou špeciálneho počítačového programu Komatsu určia mieru opotrebenia a tak môžu odhadnúť zostávajúcu životnosť komponentov podvozku. Program KUC poskytuje presné informácie o nutnej údržbe a rozsahu, čim poskytuje podrobný prehľad o budúcich nákladoch s cieľom minimalizovať prestoje a dodacie lehoty. Program beži nasledovne: špecialisti spoločnosti KUHN zaznamenajú dáta stavebného stroja a zmerajú podvozok. Údaje sú následne zhrnuté v programovej analýze, pričom sa automaticky vypočíta percento opotrebenia. S použítím výsledkov odborníci z Kuhn doporučia nutné opravy a údržbu.