Building Machines / SERVISNÉ ZMLUVY

SERVISNÉ ZMLUVY

SERVISNÉ ZMLUVY

Dôvera na základe servisnej zmluvy

Celková údržba stavebných strojov v pravidelných intervaloch je obzvlášť dôležitá z dôvodu predĺženia životnosti zariadení. Uzatvorenie zmluvy o celkovej údržbe a servise so spoločnosťou Kuhn vytvára pevnú dôveru.

V zmluve sú presne stanovené poskytované výkony a tiež celý rozsah servisných výkonov. V prípade, že závady budú odstraňované v súlade s touto zmluvou, práce so strojom môžu byť dlhodobo plánované. Servisná zmluva môže presne definovať, v akom časovom horizonte musí byť stroj znova prevádzkyschopný.